Oficjalny Portal Powiatu Nowosądeckiego
PL GB DE RU SK SR IT RO BG U
Submenu
 • Turystyka
 • SĄDECKIE naj
 • Atrakcje turystyczne
 • Baza noclegowa
 • Sądecka Marka Turystyczna
 • Aplikacja mobilna SĄDECKIE 4U
 • Wycieczki rowerowe
 • Szlak międzykulturowy
 • Karpacka Mapa Przygody
 • Na śliwkowym szlaku
 • Informacja turystyczna
 • Szlak Architektury Drewnianej
 • Sądecczyzna z lotu ptaka
 • Historia ziemi sądeckiej
 • Herb i logo ziemi sądeckiej
 • Wybitni Sądeczanie
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Gminy
 • Powiatowe Forum Dyskusyjne
 • Powiat w liczbach
 • Starostwo powiatowe
  Atrakcje turystyczne

  Baza noclegowa

  Sądeckie w smartfonie

  Sądeckie Szlaki Turystyczne

  Sądecka Marka Turystyczna

  Dziedzictwo kulturowe

  Kalendarz imprez

  Prognoza pogody
  Mapa powiatu
  Strony urzędowe miast i gmin
  powiatu nowosądeckiego


  Starostwo powiatowe
  Kalendarz
  NPWSCPS
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23
  24
  25 26 27 28
  29 30 31
  Cytat dnia: Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili (Sofokles 496-406 p.n.e.)
  Nowy Sącz
  Statystyki odwiedzin
  Goście online 2 osób.
  Dzisiaj odwiedziło nas 14 osób.
  Wczoraj odwiedziło nas 903 osób.
  W tym roku: 19870 osób.
  Nowy Sącz
  Newsletter
  Imię:
  E-mail:
  Nowy Sącz
  nowosądecki

  Przyroda

   


  W 1987 roku utworzono na Sądecczyźnie POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY.
  Rozciąga się on w pasmach Jaworzyny i Radziejowej, a także częściowo w Górach
  Czernichowskich i Dolinie Popradu. Pod względem powierzchni jest jednym
  z największych na terenie Polski (zajmuje obszar 53 670 ha plus otulina
  o powierzchni 25 327 ha). Wyróżnia się dominacją lasów (ok. 70% powierzchni)
  i dużą ilością źródeł wód mineralnych (70. zidentyfikowanych ujęć, co stanowi
  20% wszystkich zasobów w Polsce).

   

  Na obszarze Parku wytyczono kilkanaście REZERWATÓW PRZYRODY
  I ŚCIEŻEK PRZYRODNICZYCH
  : Rezerwat cisów w Mogilnie (gm. Korzenna),
  Rezerwat Barnowiec (gm. Łabowa), Rezerwat Łabowiec (gm. Łabowa), Rezerwat
  Uhryń (gm. Łabowa), Rezerwat Żebracze (gm. Muszyna), Rezerwat Las Lipowy
  Obrożyska (gm. Muszyna), Rezerwat Hajnik (gm. Muszyna), Rezerwat Baniska
  (gm. Rytro), Rezerwat Lembarczek (gm. Piwniczna-Zdrój), Rezerwat Wierchomla
  (gm. Piwniczna-Zdrój). Na szczególną uwagę zasługuje Rezerwat Białowodzka
  Góra nad Dunajcem (gm. Łososina Dolna). Ochronie podlegają tu zarówno rzadkie
  zbiorowiska leśne, jak i skupiska skalne z unikalnymi gatunkami roślinnymi.
  Najwyższym zgrupowaniem skał jest tzw. Zamczysko porosłe sosną zwyczajną
  i typowo skalnymi roślinami: czosnkiem skalnym, okrzynem szerokolistnym
  i kokoryczką wonną, a także ciepłolubnymi: dąbrówką kosmatą, rumianem żółtym
  czy kłosownicą pierzastą. Na zboczach góry rośnie drzewostan dębowo-bukowy.
  Południową i północną część rezerwatu porasta buczyna karpacka z dużym
  udziałem jodły. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują: Rezerwat Krajobrazowy
  Okopy Konfederackie (gm. Krynica -Zdrój), Rezerwat Przyrody Nieożywionej
  Diable Skały (gm. Korzenna) oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
  Wyspa Grodzisko (gm. Gródek nad Dunajcem).

  Na terenie Parku zarejestrowano 160 POMNIKÓW PRZYRODY, którymi są unikalne egzemplarze drzew, zespoły leśno-parkowe, aleje drzewne, uroczyska, wodospady, stawy, obiekty skalne i rzadkie formy terenu.

   

  Ciekawym obiektem jest pomnik przyrody nieożywionej, na stoku Jaworzyny Krynickiej, DIABELSKI KAMIEŃ - skała pochodzenia osadowego - piaskowiec wyróżniający się oryginalnym kształtem przypominający dużego pięciometrowego grzyba.

   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

  Pomnik przyrody nieożywionej MOFETA IM. PROF. HENRYKA ŚWIDZIŃSKIEGO w Złockiem koło Muszyny to największa i najefektowniejsza w Polsce, a także rzadko spotykana w Europie sucha ekshalacja dwutlenku węgla. Usytuowana jest w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego. Wypływ CO2 częściowo ma miejsce pod pokrywą wody i dlatego jest  doskonale widoczny. W kilkunastu punktach, na powierzchni ok. 25 m2, wydobywają się nieustannie różnej wielkości i ze zmienną częstotliwością bąble CO2. Na wyjątkowo atrakcyjną oprawę mofety wpływa jej otoczenie - bulgoczące rdzawożółte błoto, kolorystycznie kontrastujące z porastającą je intensywnie zieloną, niskopienną roślinnością. Wybudowane trakty spacerowe umożliwiają zwiedzającym dokładną obserwację tego zjawiska.

   

   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

  TYLICZU na terenie osady turystycznej "Domki w Lesie" została odkryta największa MOFETA w Karpatach składająca się z jedenastu połączonych ze sobą kręgów. Kręgi - każdy o średnicy ok. jednego metra i głębokości również około jednego metra - posiadają bardzo dużą ilość bulgotek i dychawek (około 50). Ciekawostką jest to, iż smak wody mineralnej z każdego kręgu jest różny. Mofety zostały otoczone kręgami w latach 50. W celu pozyskiwania dwutlenku węgla przy hodowli glonów służących jako pokarm dla zwierząt (oficjalnie) - nieoficjalnie - próba skumulowania białka na potrzeby stworzenia jedzenia dla kosmonautów. W najbliższym otoczeniu można jeszcze zaobserwować "tarasy - donice", w których hodowano algi. Całe przedsięwzięcie było objęte tajemnicą, dlatego po zakończeniu badań mofetę zasypano. Historia tego miejsca oraz dokładny opis mofety jest przedstawiona na tablicach, które są ustawione nad drewnianym "molem". Uroku temu miejscu dodaje mostek nad kręgami oraz altanka z ławeczkami.

  (Informacje na podstawie strony www.odkryjtylicz.pl)

   

   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

  Pomnik przyrody „CZARNA MŁAKA” w okolicy Powroźnika koło Muszyny
  to wyjątkowo malowniczy staw górski pochodzenia naturalnego o powierzchni
  0,3 ha. Obserwuje się tu ekspansję zbiorowisk roślinnych typowych dla miejsc
  bagiennych (roślinność niskotor-fowiskowa). Jest trwałym elementem krajobrazu
  i obiektem unikatowym w tej części kraju i gór.

   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

  Powierzchniowy pomnik przyrody „LAS POD JAWORZYNĄ” znajduje się na stokach Jaworzyny Krynickiej. Najłatwiej dość do niego trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Na stoku Jaworzyny Krynickiej”. Spotyka się także z zielonym szlakiem (20 minut drogi od dolnej stacji kolejki gondolowej). Las to naturalny drzewostan bukowy o charakterze pierwotnej puszczy karpackiej. Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 1,92 ha. W skład drzewostanu wchodzą ponad 150-letnie buki i młodsze jodły. Tamtejsze skały są porośnięte paprociami: zwyczajną i zanokcicą skalną. Jest to strefa osuwiska z kaskadowymi odsłonięciami form skalnych i nagromadzonym rumoszem. W runie lasu ciekawostkę stanowi łanowo występującą miesięcznica trwała ‑ roślina o bladoniebieskich kwiatach i sercowatych liściach. Wytwarza ona nasiona okryte srebrną łuszczyną, która w gwarze ludowej zwie się „judaszowe srebrniki”.

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

  W okolicach Nawojowej na uwagę zasługuje kilka pomników przyrody: pomnikowy
  buk hrabski z otaczającym go drzewostanem, jałowiec o formie drzewiastej i LIPA
  DROBNOLISTNA
  o obwodzie pnia ok. 380 cm w Żeleźnikowej Wielkiej.

  REZERWAT PRZYRODY BANISKA został utworzony 1919 r. przez hrabiego
  Adama Stadnickiego. Położony jest w górnej części doliny Roztoczanki - Baniska
  na północnym skłonie Radziejowej. Ochronie podlega drzewostan złożony z buka,
  jodły, świerka i jawora. Wiek niektórych drzew sięga 200 lat, a ich wysokość
  dochodzi do 40 m. Na obszarze 55 ha występują: wilk, dzik, sarna, jeleń, ryś, żbik.
  Czasem pojawia się niedźwiedź brunatny. Z ptaków zaobserwować tu można:
  ziębę, myszołowa zwyczajnego, jastrzębia, puszczyka i głuszca.

  REZERWAT PRZYRODY„LEMBARCZEK” został utworzony na górze Lembarczek będącej częścią Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim. Administracyjnie jest częścią miejscowości Wierchomla Mała w gminie Piwniczna-Zdrój w powiecie nowosądeckim. Rezerwat został utworzony w 1985 r. Jest w całości położony na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat Lembarczek ma powierzchnię ok. 47 ha. Ochroną objęty tu jest naturalny las bukowo-jodłowy, który rozciąga się na północnym i północno-wschodnim stoku góry Lembarczek, opadającym do doliny Potaszni. Stok jest bardzo stromy i przecinają go 3 głębokie jary potoków będących dopływami Potaszni. Oprócz dwóch dominujących tu gatunków drzew – buka i jodły występują również pojedyncze okazy jawora. W runie leśnym można odnaleźć gatunki typowe dla buczyny karpackiej. Na niewielkich powierzchniach występują młode, nasadzone drzewostany, jednak odnawia się w nich naturalna buczyna.

  REZERWAT PRZYRODY „BIAŁOWODZKA GÓRA NAD DUNAJCEM” to leśny rezerwat przyrody w gminie Łososina Dolna. Zajmuje powierzchnię 67,74 ha. Rezerwat utworzono w 1961 r. w celu ochrony naturalnych zespołów buczyny karpackiej i dąbrowy oraz roślinności skalnej   porastających zbocza i szczyt Białowodzkiej Góry w Beskidzie Wyspowym   zawierających rzadkie elementy florystyczne. Z rzadkich w naszym kraju gatunków występuje tu jarząb brekinia i irga czarna.

  REZERWAT PRZYRODY „OKOPY KONFEDERACKIE” jest rezerwatem krajobrazowym, znajduje się w rejonie okopów konfederatów barskich na Jaworze (wzgórze we wschodniej części Gór Leluchowskich – Beskid Niski) niedaleko Krynicy-Zdroju. Utworzono go w 1963 r. Jego powierzchnia to 2,62 ha. Nazwa rezerwatu pochodzi od okopów konfederatów Kazimierza Pułaskiego. Ziemne umocnienia konfederackie składały się pierwotnie z wału ochronnego, głębokiego rowu oraz stoku przed rowem. Obecnie najlepiej widoczny jest rów, pozostałe elementy szańca zachowały się jedynie we fragmentach. Umocnienia mają kształt nieregularnego trójkąta skierowanego czołem w kierunku drogi Muszynka - Przełęcz Tylicka. Pod ochroną w rezerwacie znajdują się: dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), podkolan biały (Platanthera bifolia) – ochrona ścisła oraz kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium) i kalina koralowa (Viburnum opulus) – ochrona częściowa.

  REZERWAT PRZYRODY „WIERCHOMLA” utworzono w 1983 r. na terenie gminy Piwniczna-Zdrój na stokach Pustej Wielkiej w Beskidzie Sądeckim (Pasmo Jaworzyny). Ma powierzchnię 25,37 ha. W całości położony jest na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Ochronie podlega w nim naturalny las bukowo-jodłowy, w którym znajdują się wychodnie skalne gruboławicowych piaskowców i zlepieńców. Powierzchnię rezerwatu porasta buczyna karpacka w dwóch wariantach: żyznym i ubogim. Główną część drzewostanu stanowi buk z niewielką domieszką jodły. Egzemplarze jodły są stare i okazałe, część z nich stoi martwa, stanowiąc miejsce gniazdowania dziuplaków. Około 40% rezerwatu porasta młody drzewostan w wieku 15-40 lat. Rezerwat swoim wyglądem przypomina pierwotną puszczę górską. To obszar interesujący także pod względem hydrograficznym – jest to strefa czterech źródeł dających początek Pustej, która jest dopływem potoku Wierchomlanka.

  REZERWAT PRZYRODY „ŻEBRACZE” to leśny rezerwat w gminie Muszyna w Beskidzie Sądeckim (Pasmo Jaworzyny) w dolnej części opadających do potoku Szczawnik zachodnich stoków Wielkiej Bukowej, zajmuje część stoku Kotelniczego Wierchu. Jego powierzchnia wynosi 44,56 ha. Powstał w 1995 r. Występują tu bukowo-jodłowe drzewostany, których średni wiek wynosi około 150 lat. Powołano go właśnie celem ochrony zespołu buczyny karpackiej o zróżnicowanym składzie gatunkowym, która zajmuje w rezerwacie największą powierzchnię. Wyróżniono jej cztery warianty: typowy, wietlicowo-narecznicowy z wietlicą samiczą i narecznicą krótkoostną, trzcinnikowy z trzcinnikiem leśnym oraz wariant z niecierpkiem pospolitym. Wariant trzcinnikowy zbliżony do kwaśnej buczyny występuje w miejscach bardziej eksponowanych i dobrze naświetlonych W runie występuje tu także objęta ochroną marzanka wonna oraz gajowiec żółty. Las ten stanowi dobrze zachowany starodrzew dawnej puszczy karpackiej z dodatkowym walorem w postaci licznych wychodni skalnych.

  REZERWAT „LAS LIPOWY OBROŻYSKA” założony został w 1919 r. Jego
  powierzchnia wynosi 100,38 ha. To jeden z najcenniejszych kompleksów lasu
  liściastego na terenie Beskidów. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostan
  jest lipa drobnolistna, towarzyszy jej jodła, świerk i buk. Drzewostan uważany
  jest za relikt polodowcowego optimum klimatycznego, okresu atlantyckiego
  (ok. 4000-2000 lat p.n.e.). Dzięki specyficznemu mezoklimatowi tego terenu,
  lipa drobnolistna przetrwała do obecnych czasów. Na terenie Rezerwatu wytyczono
  ścieżkę dydaktyczną o długości 3 km, czas przejścia ok. 2 h, wejście w okolicach
  ul. Lipowej w Muszynie.

  Na wschodnich stokach Zimnego i Dubnego znajduje się REZERWAT PRZYRODY „HAJNIK” chroniący fragment naturalnej buczyny karpackiej oraz naturalnego lasu jodłowego. Rezerwat został założony w 1974 r. i obejmuje powierzchnię 16,9 ha.
  Osobliwością rezerwatu jest fragment czystego drzewostanu jodłowego naturalnego pochodzenia, w wieku 130–180 lat. Pojedyncze jodły osiągają tu 100–115 cm grubości w pierśnicy i około 40 m wysokości. Zespół jedlin Galio-Abietetum zajmuje część rezerwatu. Dominującym zespołem jest buczyna karpacka Dentario Glandulosae-Fagetum, z mieszanym drzewostanem jodłowo-bukowym z przewagą buka w niższych partiach. Runo jest bardzo gęste i wysokie, z dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Przeważa w nim wietlica samcza i jeżyna gruczołowata. Występują też wszystkie gatunki typowe dla lasów bukowych tego zespołu (żywiec gruczołowaty i cebulkowy, żywokost sercowaty i bulwiasty oraz paprotniki).

  (Informacje na podstawie strony www.malopolska.szlaki.pttk.pl/index.php/szlaki/miejsce/2089).

   

  W Mogilnie (gm. Korzenna), na północnym zboczu Jodłowej Góry, leży
  REZERWAT CISÓW o pow. 35 ha. W otoczeniu jodłowego lasu zachował się
  tu kompleks kilkuset cisów. To ewenement na skalę kontynentu - jedno z niewielu
  tak dużych naturalnych stanowisk cisów w Europie Środkowej. Na uwagę zasługuje
  najstarszy cis w rezerwa-cie, zwany „Bartkiem” - wg niektórych szacunków liczy
  ok. 700 lat. W obrębie wzniesień w rejonie Bukowca (gm. Korzenna) uwidaczniają
  się osobliwe w kształtach ostańce skalne, ukształtowane przez procesy wietrzenia
  i erozji. Zbudowane są z piaskowców i zlepieńców ciężkowickich. W 1953 r.
  utworzono tu REZERWAT PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ „DIABLE SKAŁY”.

  Na północnym stoku góry Bukowiec znajduje się wejście do JASKINI
  SZCZELINOWEJ „DIABLA DZIURA”
  o długości korytarzy ok. 175 m
  i głębokości 45 m.

  REZERWAT UHRYŃ (gm. Łabowa) powstał w 1924 r. w prywatnych dobrach
  Adama hrabiego Stadnickiego. Dawna nazwa rezerwatu to Medwediczka.
  Powierzchnia rezerwatu wynosi 16 ha. Ochronie podlegają tu drzewostany
  bukowo-jodłowe, w wieku około 230 lat, charakterystyczne dla dawnej puszczy
  karpackiej. Puszczańskiego charakteru dodaje mu duża liczba martwych pni
  i gęsty młodnik pochodzący z samosiewu.

   

  REZERWAT ŁABOWIEC (gm. Łabowa) o powierzchni ok. 10 ha założono
  w 1924 r. Położony jest w paśmie Jaworzyny Krynickiej, nad wsią Łabowiec.
  Obiektem ochrony jest drzewostan jodłowo-bukowy. Starodrzew jodłowy zwraca
  uwagę rozmiarami - niektóre okazy jodeł mierzą 390 cm obwodu, a ich wiek
  dochodzi do 250-300 lat. Przygotowano tu ścieżkę, którą można wejść w głąb
  rezerwatu i podziwiać jego piękno. Stąd do schroniska na Hali Łabowskiej jest
  tylko 15 minut.

  REZERWAT BARNOWIEC (gm. Łabowa) o powierzchni ok. 21 ha założył
  w 1924 r. hrabia Adam Stadnicki, chroni drzewostan jodłowo-bukowy położony
  na północnych stokach pasma Jaworzyny Krynickiej w pobliżu wsi Barnowiec.
  Obiektem ochrony jest stary drzewostan buczyny karpackiej. Wnętrze rezerwatu
  pokrywają skały i uskoki, co dodaje mu dzikiego charakteru.

  WIERCH NAD KAMIENIEM (1084 m n.p.m.) to ciekawy obiekt dydaktyczny,
  który tworzy zespół skał wraz z przylegającym drzewostanem - objęty ochroną
  - o powierzchni 4 ha, składający się z oddzielnych bloków lub wychodni skalnych
  dużych rozmiarów oraz jaskiń, będących charakterystycznym elementem
  krajobrazu okolicy. Szczyt dostępny jest m.in. ze szlaku czerwonego
  na Halę Łabowską.

   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

  ŚCIEŻKA EDUKACYJNA NA GÓRZE PARKOWEJ w Krynicy-Zdroju. Góra Parkowa znajduje się w centrum Krynicy-Zdroju przy Deptaku Głównym, u zbiegu al. Nowotarskiego i Nikifora. Składa się z 11 przystanków i tablic otwierających. Obszar Góry Parkowej jest terenem unikatowym w skali kraju. Spacerując od przystanku do przystanku, podziwiać można wiele gatunków flory
  i fauny rodzimej i obcego pochodzenia. Na przejście całej ścieżki trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin.

  ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA W REZERWACIE „LAS LIPOWY OBROŻYSKA” obejmuje 7 przystanków z tablicami informacyjnymi. Warto na niej zwrócić uwagę na liczne gatunki ptaków śpiewających. W rezerwacie zaobserwowano m.in.: dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła czarnego, muchołówki żałobnej, muchołówki białoszyjej, gołębia siniaka, a nieopodal gniazduje bocian czarny. W pobliżu występuje także puchacz i włochatka oraz puszczyk uralski. Ścieżka powstała z inicjatywy Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

  PRZYRODNICZA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA NA TERENIE ROZTOKI RYTERSKIEJ znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i z jego inicjatywy została założona. Poprowadzona jest po wschodniej części pasma Radziejowej. Obejmuje niemal całą zlewnię potoku Roztoka Wielka. Na trasie wyznaczono 21 przystanków, które pozwalają na zapoznanie się z piętrowym układem roślinności, osobliwościami przyrody nieożywionej oraz panoramami roztaczającymi się z punktów widokowych.

  ŚCIEŻKA GEOLOGICZNA „UHRYŃSKI POTOK” to 3-kilometrowa trasa, na przejście której potrzeba do 2. godzin. Składa się z 11. przystanków z opisami najatrakcyjniejszych elementów geologicznych. Ścieżka wiedzie przełomem Uhryńskiego Potoku, wędrowanie odbywa się po wodzie. Do zwiedzania konieczne jest gumowe obuwie. Ścieżka obrazuje budowę geologiczną Beskidu Sądeckiego, to najlepsze odsłonięcia paleogenu strefy sądeckiej, które oprócz znaczenia geologicznego mają wysokie walory krajobrazowe.

  SZLAK PRZYRODNICZY IM. HRABIEGO ADAMA STADNICKIEGO to wspólny trakt Lasów Państwowych i Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Umożliwia wędrówkę po Beskidzie Sądeckim śladami wybitnego leśnika Adama Stadnickiego i prezentuje m.in. rezerwaty „Uhryń", „Łabowiec" oraz „Barnowiec". Trasa przebiega przez dobrze zachowane w większości naturalne drzewostany bukowo-jodłowe oraz liczne hale, będące miejscami widokowymi.

  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA UROCZYSKO FELECZYN zlokalizowana jest kilometr od centrum wsi Łabowa w kierunku na Halę Łabowską. Ma długość ok. 4 km. Prowadzi przez najcenniejsze i bardzo zróżnicowane tereny leśne, typowe dla regla dolnego Beskidu Sądeckiego. Na 9. oznakowanych przystankach przygotowano informacje na temat drzewostanu nasiennego, przebudowy drzewostanu oraz hodowli zwierzyny. Jednym z przystanków jest Gospodarstwo Szkółkarskie Feleczyn, gdzie można dokładnie poznać poszczególne etapy produkcji sadzonek drzew leśnych. Trasa kończy się dużą wiatą, która jest dobrym miejscem na biwakowanie.

  ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-LEŚNA NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ stwarza możliwość zapoznania się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo-przyrodniczymi stoków Jaworzyny Krynickiej. Trasa ma długość 4,5 km, na jej przejście potrzeba około 2 godziny. Składa się z 14. Przystanków tematycznych, przy których umiejscowiono tablice informacyjne. Na trasie można podziwiać ciekawe formy biogrup drzew oraz drzewostanów, panoramy oraz przykłady form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Kierunek marszu prowadzi od szczytu Jaworzyny w dół (ok. 500 metrów różnicy poziomu).

  ŚCIEŻKA ORNITOLOGICZNA NA ŁOPACIE POLSKIEJ przebiega dookoła Łopaty Polskiej w uzdrowiskowej części Żegiestowa. Na jej trasie rozlokowano 10 tablic informacyjnych pozwalających na poznawanie wybranych gatunków ptaków zamieszkujących Beskid Sądecki. Trasa rozpoczyna się przy sanatorium Wiktor. Na jej przejście potrzeba około 2. godzin. Można tam spotkać między innymi: jaskółkę oknówkę, jerzyka, kopciuszka, sikory – bogatkę, ubogą i modraszkę, a także sójkę, wronę siwą, ziębę, dzwońca, pliszkę siwą i górską, gila, pluszcza, zimorodka, kaczkę krzyżówkę, bociana czarnego, czaplę siwą, kowalika, pełzacza, rudzika, dzięcioła dużego i zielonego, szpaka, kwiczoła i kosa.

  PARK EKOLOGICZNY W ROZTOCE WIELKIEJ został utworzony w 1996 r. przez Stowarzyszenie Greenworks Nasze Karpaty. Obecnie jest obiektem gminnym. Powstał w celu ochrony unikatowych stanowisk flory i fauny charakterystycznej dla górskich terenów podmokłych. Na terenie parku wytyczono ścieżkę dla zwiedzających i przygotowano tablice informacyjne. Na powierzchni 0,52 ha występują liczne rzadkie gatunki gadów i płazów. Są to m.in.: zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworódka, ropucha szara, kumak górski, żaba trawna, rzekotka drzewna, traszka karpacka, grzebieniasta, zwyczajna i górska oraz salamandra plamista. Nad mieszczącym się we wschodniej części obiektu niewielkim stawku wybudowano dostępny dla niepełnosprawnych pomost obserwacyjny.

  ŚCIEŻKA „JODŁA - KRÓLOWA POLSKICH LASÓW” W UHRYNIU niedaleko Łabowej ma 7 km. Przejście trasą rozpoczyna się i kończy na niewielkim biwaku z zadaszoną wiatą i miejscem przygotowanym pod ognisko. Podczas ok. 2-godzinnego przemarszu można zgłębić wiedzę na temat jodły pospolitej, która jest jednym z głównych gatunków lasotwórczych Nadleśnictwa Nawojowa, na terenie którego jest położona ścieżka.

  ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA „ROGASIOWY SZLAK” utworzona przez Popradzki Park Krajobrazowy w dolinie Roztoki Małej. Jej nazwa nawiązuje do bajki Marii Kownackiej „Rogaś z Doliny Roztoki”. Szlak został opracowany w kilku wersjach, ulokowano na nim 14 opisanych przystanków. Najdłuższa trasa ścieżki ma 12 km. Najwyższy przystanek znajduje się na Polanie Skałka. Na trasie można zapoznać się z pięknem przyrody Beskidu Sądeckiego w tym z formami jej ochrony, chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, buczyną karpacką, źródłami wód mineralnych oraz wykształconą formą łąk typu reglowego.

  ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZA „PRZEZ LEŚNE SIEDLISKA” - UROCZYSKO TRZYCIEŻ jest zlokalizowana w ok. 1,5 km od centrum Nawojowej, na granicy z Nowym Sączem. Czas przejścia to ok. 2 godz. Na trasie poznaje się różne typy lasu: wyżynny, łęg jesionowy oraz las górski. Najbardziej dociekliwi obserwatorzy przyrody mogą rozpoznawać charakterystyczne dla tych siedlisk rośliny runa leśnego. Na końcu trasy znajduje się przygotowane przez Nadleśnictwo Nawojowa miejsce biwakowe.

  ŚCIEŻKA „RODZIME GATUNKI LASOTWÓRCZE” W TRZYCIEŻU rozpoczyna się od drogi łączącej Porębę Małą (dzielnica Nowego Sącza) i Nawojową. Początek znajduje się ok. 400 m od szosy w kierunku południowym. W trakcie marszu poznaje się 7 tutejszych głównych gatunków drzew: jodłę pospolitą, jesion wyniosły, lipę drobnolistną, modrzew europejski, dąb szypułkowy, klon jawor oraz sosnę pospolitą.  Na trasie znajduje się wiata edukacyjna z miejscem na biwakowanie.

  ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „GABOŃ - PRZEHYBA” ma długość 7 km. Na trasie przygotowano 2 duże tablice informacyjne i 10 tablic przystankowych prezentujących zagadnienia związane z gospodarką leśną oraz ochroną przyrody oraz ławostoły i ławki ustawione w różnych punktach trasy. Czas przejścia w jedną stronę około 3,5 godziny. 

  ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-LEŚNA „RDZIOSTÓW” ma kształt pętli o długości ok. 4 km. Znajduje się w kompleksie leśnym przy drodze Chełmiec - Marcinkowice (leśnictwo Chełmiec). Dla zwiedzających przygotowano 11 tablic edukacyjnych w punktach przystankowych, 2. drewniane wiaty oraz ławki i ławostoły. Czas przejścia to ok. 1,5 godziny. Trasę przygotowało Nadleśnictwo Stary Sącz.

  LEŚNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „CISY W MOGILNIE” to pętla o długości około 5 km w rezerwacie przyrody „Cisy w Mogilnie" (leśnictwo Lipnica Wielka). Zaczyna się tablicą informacyjną przy kościele w Mogilnie. Przebiega przez charakterystyczne miejsca rezerwatu, obrazujące walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz historyczne regionu. Dzięki niej możliwe jest zwiedzanie miejsca objętego ochroną. Czas przejścia to ok. 3 godziny, w tym w rezerwacie 2 godziny.

  LEŚNA ŚCIEŻKA „PSZCZELIM SZLAKIEM” w Kamiannej rozpoczynająca się w uroczysku Jarowynki zlokalizowana została na części trasy biegowej. Ideą jej jest poznanie pszczoły miodnej, jej biologii i struktury społecznej oraz gospodarki pasiecznej. Zapoznaje też z gospodarką leśną i małą retencją górską.

  ŚCIEŻKA „TAJEMNICE LASU” ma początek w uroczysku Jarowynki i długość prawie 5 km. Składa się z dwóch odcinków, które można pokonywać niezależnie. Tablice na trasie opowiadają o przyrodzie i osobliwościach leśnych. Szczególnie zachęcający jest punkt widokowy, skąd można podziwiać panoramę Beskidu Niskiego z widokiem na Ostry Wierch i Lackową (najwyższy szczyt polskiej części Beskidu Niskiego – 997 m n.p.m.).

  ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „NA RAKOWSKU” składa się z 9. Stanowisk. Ma długość ok. 4 km, a różnica wzniesień wynosi 200 m. Do jej przejścia potrzeba około 4. godzin. Rozpoczyna się przy źródełku około  2 km od centrum Krynicy w stronę Powroźnika. Została wytyczona na terenie leśnictwa Tylicz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Na trasie warto zobaczyć las świerkowy, przedplonowy drzewostan sosnowy oraz nasienny drzewostan jodłowy, osobliwości przyrodnicze doliny rzeki Muszynki oraz charakterystyczne punkty krajobrazowe tj. przełom rzeki, stary kamieniołom. Szczególnie wrażenie robią ponad 200 letnie jodły o wysokości przekraczającej 50 metrów.

  ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „ŚLADEM PRACY LEŚNIKA” ma długość 5,5 km, czas przejścia to ok. 3 godziny. Na trasie 13 przystanków z tablicami informacyjnymi i zdjęciami. Ścieżka pokazuje efekty pracy leśników oraz umożliwia poznanie różnych zagadnień i czynności związanych z gospodarką leśną. Jej trasę wytyczono na terenie leśnictwa Kopciowa koło Krynicy-Zdroju. Ścieżka pokazuje różne fazy rozwoju drzewostanów, zakres pracy leśników oraz efekty współdziałania leśników i pracowników naukowych, a także zagrożenia dla rozwoju lasu. Obejmuje też powierzchnie doświadczalne i badawcze, na których pracownicy naukowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykonują badania, a studenci odbywają praktyki.

  ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA „ŁOMNICKIE UROCZYSKA” wytyczona na terenie Nadleśnictwa Piwniczna zaczyna się na placu turystyczno-edukacyjnym przy łomnickiej leśniczówce i biegnie przez wyłączony drzewostan nasienny, szkółkę leśną, a następnie drogą dolinową, wzdłuż potoku Łomniczanka. Całkowita długość ścieżki to nieco ponad 3 km. Na trasie przygotowano 9 tematycznych przystanków.

   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

   

  OŚRODEK EDUKACJI LEŚNEJ LKP LASY BESKIDU SĄDECKIEGO W ROZTOCE RYTERSKIEJ to obiekt muzealny i służący celom edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Piwniczna. Znajduje się w zabytkowej leśniczówce wybudowanej w 1919 r. przez hr. Adama Stadnickiego. W ośrodku 45-miejscowa sala wykładowa wyposażona w multimedia, projektor, nagłośnienie. Obok budynek z salą warsztatową oraz z salą ze stałą ekspozycją pt. „Puszcza karpacka". Obiekt jest położony w dolinie Roztoki Małej, obok przygotowano miejsce postoju samochodów oraz wiatę i miejsce na ognisko oraz niewielki plac zabaw.

  IZBA LEŚNA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO W KRYNICY-ZDROJU usytuowana na Kopciowej przygotowana do przeprowadzania lekcji szkolnych o tematyce przyrodniczo-leśnej. Wyposażona w tablice przedstawiające gatunki drzew występujące w okolicznych lasach, elementy naturalnych okazów drewna różnych gatunków, a także spotykane na nich wady. W gablotach umieszczono zbiory owadów pożytecznych i szkodliwych oraz wyeksponowano nasiona i szyszki ukazujące różnorodność form w zależności od gatunku drzewa. W innych pomieszczeniach można zapoznać się z przedstawicielami okolicznej fauny i flory oraz zobaczyć jak jest urządzona kancelaria leśniczego.

  PUNKT EDUKACYJNY I OBSZAROWY POMNIK PRZYRODY GŁĘBOKI JAR  W LEŚNICTWIE RZYCZANÓW (koło Życzanowa) to część bardzo głęboko wciętej doliny Potoku Życzanowskiego. Porasta ją stary dorodny, ale mocno eksploatowany las. Na potoku widoczne są wysokie szypoty (progi skalne). Jego koryto wraz ze skalistym wąwozem i sąsiadującym lasem jest właśnie pomnikiem przyrody, wpisanym do rejestru w 1998 r. Obszar ma długość 1 km i 7 ha powierzchni. Taką samą nazwę nosi również stara gajówka w pobliżu dolnego wlotu wąwozu. Obszarowy pomnik przyrody Głęboki Jar częściowo leży na terenie Woli Kroguleckiej, a częściowo na terenach Życzanowa (granica biegnie wzdłuż potoku), w całości jednak na terenie leśnictwa Rzyczanów (w XIX w. używano nazw Ryczanów, Rzeczanów, a nawet Zyszanów). Na miejscu ustawiono tablicę informacyjną.

  PUNKT EDUKACYJNY „STARY KAMIENIOŁOM” na terenie leśnictwa Roztoka Wielka koło Rytra to miejsce łączące odmienne środowiska: suche (kserotermiczne) i podmokłe. Występuje tu i rozmnaża się kilka gatunków płazów: traszka karpacka, traszka górska, traszka grzebieniasta, salamandra plamista, ropucha szara, kumak górski i żaba trawna. „Stary Kamieniołom" zajmuje powierzchnię 20 arów o kształcie nieregularnego trapezu, podstawa którego wynosi 80 metrów i przebiega wzdłuż krawędzi drogi leśnej. Około 80 procent jego powierzchni obejmuje pionowa ściana skalna o wysokości 12-15 metrów, zbudowana z piaskowców magurskich poprzecinanych głębokimi szczelinami skalnymi i usypiskami materiału skalnego pochodzącego z erozji zbocza. Na miejscu przygotowano obszerną tablicę informacyjną.

   

   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

  BESKID SĄDECKI to pasmo górskie w Karpatach Zachodnich. Na Sądecczyźnie
  do Beskidu Sądeckiego zalicza się: Pasmo Jaworzyny i Pasmo Radziejowej.
  Pasmo Jaworzyny ciągnie się od Barcic po Tylicz, z wszystkich stron jest
  wyraźnie oddzielone dolinami rzek. Najwyższym jego szczytem jest Jaworzyna
  Krynicka - 1114 m n.p.m.
  Od zachodu i południowego wschodu granicę tworzy
  głęboka dolina Popradu. Rzeka oddziela szczyty od drugiego pasma Beskidu
  Sądeckiego - Pasma Radziejowej, które rozciąga się od doliny Dunajca
  po Eliaszówkę (1024 m n.p.m.). Znajdują się tu wszystkie szczyty Sądecczyzny
  wznoszące się powyżej 1200 m n.p.m., łącznie z najwyższą Radziejową
  (1262 m n.p.m.), od której pasmo wzięło swoją nazwę. Jedyną większą rzeką
  przepływającą przez ten rejon jest Poprad, natomiast Dunajec opływa go
  od zachodu i północy, będąc jego granicą. Beskid Sądecki cechuje wyjątkowo
  duża lesistość. Mało jest tutaj polan i łąk, w porównaniu z okolicznymi pasmami
  gór. Duże zasługi w ochronie tutejszych lasów miał hrabia Adam Stadnicki
  - dawny właściciel tych terenów. W lasach Beskidu Sądeckiego dominuje buk
  zwyczajny, a domieszkę tworzą: jodła pospolita, świerk i jawor. Nad potokami
  i rzekami występują łęgi, a na stromych skarpach nad Popradem i Dunajcem
  niewielkie grądy. Rzadkością jest zachowany naturalny fragment lasu lipowego,
  chroniony w rezerwacie przyrody Las Lipowy Obrożyska. Z rzadkich w Polsce roślin
  stwierdzono występowanie w m.in. takich gatunków, jak: dwulistnik muszy,
  głodek żółty, goździk pyszny, irga czarna, kokorycz żółtawa, koniczyna pannońska,
  kręczynka jesienna, oman plamisty, ostrożeń dwubarwny, ostrożeń głowacz,
  pierwiosnek omączony, prosienicznik plamisty, przetacznik pokrzywolistny,
  przewiercień długolistny, turzyca zgrzebłowata, wiechlina styryjska, wyblin jednolistny.

   

    wstecz

  Portal Powiatowy
  Wszystko o urzędzie

  PCZK

  System umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu
  sądecczyzna
  Oficjalne stanowiska Zarządu Powiatu
  Sprawy urzędowe
 • Informacje o przetargach
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Praca w Starostwie
 • Prawo
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Prawa Pacjenta
 • Informacje o powiecie nowosądeckim
  Serwis dla mieszkańców i turystów

  Serwis dla rolników

  Serwis dla przedsiębiorców

  Programy, granty

  Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej

  Patronaty Starosty Nowosądeckiego

  Wyróżnienia Starosty Nowosądeckiego

  Tablica ogłoszeń

  Geoportal

  Elektroniczna Hipoteka

  Ciekawe linki

  Samorząd:

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
  Konwent Starostów Województwa Małopolskiego
   
  Województwo Małopolskie
  Wrota Małopolski
   
  Związek Powiatów Polskich
  Urząd miasta Nowego Sącza
   
  Stowrzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  Inne:

  Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką
   
  5 powiatów
  Sądeckie. Zasmakuj w nas.
   
  Darmowy program PITY
  Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu
   
  Telewizja Turystyczna
  Sądeckie TV-T
   
  Telewizja Turystyczna
   

  Starostwo
  Piszą o nas
  archiwum 
  Starosta powiatowy Nowy Sącz
  Portal Powiatu Nowosądeckiego