Oficjalny Portal Powiatu Nowosądeckiego
PL GB DE RU SK SR IT RO BG U
Submenu
 • Turystyka
 • SĄDECKIE naj
 • Atrakcje turystyczne
 • Baza noclegowa
 • Sądecka Marka Turystyczna
 • Aplikacja mobilna SĄDECKIE 4U
 • Wycieczki rowerowe
 • Szlak międzykulturowy
 • Karpacka Mapa Przygody
 • Na śliwkowym szlaku
 • Informacja turystyczna
 • Szlak Architektury Drewnianej
 • Sądecczyzna z lotu ptaka
 • Historia ziemi sądeckiej
 • Herb i logo ziemi sądeckiej
 • Wybitni Sądeczanie
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Gminy
 • Powiatowe Forum Dyskusyjne
 • Powiat w liczbach
 • Starostwo powiatowe
  Atrakcje turystyczne

  Baza noclegowa

  Sądeckie w smartfonie

  Sądeckie Szlaki Turystyczne

  Sądecka Marka Turystyczna

  Dziedzictwo kulturowe

  Kalendarz imprez

  Prognoza pogody
  Mapa powiatu
  Strony urzędowe miast i gmin
  powiatu nowosądeckiego


  Starostwo powiatowe
  Kalendarz
  NPWSCPS
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23
  24
  25 26 27 28
  29 30 31
  Cytat dnia: Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili (Sofokles 496-406 p.n.e.)
  Nowy Sącz
  Statystyki odwiedzin
  Goście online 2 osób.
  Dzisiaj odwiedziło nas 15 osób.
  Wczoraj odwiedziło nas 903 osób.
  W tym roku: 19871 osób.
  Nowy Sącz
  Newsletter
  Imię:
  E-mail:
  Nowy Sącz
  nowosądecki

  Szlak Architektury Drewnianej

  Poniżej prezentujemy obiekty z terenu powiatu nowosądeckiego znajdujące się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej:

   

  Cerkiew św. Dymitra w Binczarowej

  Kościół pw. św. Stanisława Binczarowej to dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem św. Demetriusza wzniesiona 1760 r., przebudowana częściowo latach 1797 i 1879, a odnowiona latach 1966-1967. Obiekt utrzymany w charakterze zachodnio-łemkowskiego budownictwa cerkiewnego, drewniany, o zrębowej konstrukcji ścian. We wnętrzu nad całością dominuje umieszczony za ołtarzem późnobarokowy ikonostas drugiej połowy XVIII w., carskie wrota oraz ikony Chrystusa Pantokratora. Kościół otoczony jest kamiennym murem z Grotą Najświętszej Marii Panny z Lourdes.  


  Cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku

  Drewniana Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku zbudowana prawdopodobnie w latach 1604-1606. Wewnątrz zachowany wystrój cerkiewny z najstarszymi a zarazem najbardziej cennymi zabytkami tej sztuki na obszarze dawnego „klucza muszyńskiego". W zakrystii niezwykle dziś rzadko spotykana polichromia figuralna z 1637 r. Ikonostas z XVII w. wykorzystany częściowo jako tyło barokowego ołtarza głównego, którym znajduje się ikona „Matka Boża z Dzieciątkiem" również z XVII w. Pozostałe ikony umieszczone na bocznych ołtarzach mają unikatową wartość. Do najstarszych zabytków należy rokokowa ambona z 1700 r. dzwon z 1615 r. Od 1951 r. kościół rzymskokatolicki.


  Kościół pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej

  Kościół pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej to obiekt w tradycji gotyckiego budownictwa sakralnego, drewniany, o zrębie konstrukcji oszalowanych ścian. Wystrój wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII i XIX w. Ściany niektóre sklepienia pokrywają polichromie ornamentalne i figuralne lat 1929-1932. Tylko w kruchcie południowej zachowały się fragmenty starszych malowideł barokowo-ludowych ze scenami starotestamentowymi z 1795 r. a nawet resztki malowideł patronowych z XVI wieku. We wnętrzu dominuje ołtarz główny wykonany w tradycji późnobarokowej w 1864 r. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ufundowany przez Michała Stadnickiego w 1734 r. Oprócz niego są tu też dwa małe barokowe ołtarze boczne. W lewym znajduje się płaskorzeźba Serca Pana Jezusa, w prawym gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem „ze słonecznikiem" z około 1420 r. - niezwykle cenny obiekt sztuki sakralnej. Najcenniejszym zabytkiem jest płaskorzeźbiona Modlitwa w Ogrojcu dłuta Wita Stwosza z 1490 r.


  Cerkiew św. Dymitra w Szczawniku

  Drewniana Cerkiew św. Dymitra w Szczawniku z 1841 r. Wewnątrz wystrój charakterystyczny dla sakralnego grekokatolickiego budownictwa byłego „klucza muszyńskiego". Wewnątrz zachowany późnobarokowy ołtarz boczny z 1729 r. z ikoną Przemienienia Pańskiego i obrazem Chrystusa w Grobie. W ołtarzu bogata ornamentyka roślinno-geometryczna. Dzwon z 1707 r. Obrazy ludowe: wotywny z 1854 r. Ukrzyżowanie i ikona św. Barbary z 1867 r. Późnobarokowy ikonostas z przełomu XVIII i XIX w. Obecnie kościół rzymskokatolicki.


  Cerkiew św. Kosmy i Damiana w Wojkowej

  Drewniana Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej z 1792 r. Zbudowana w stylu zachodnio-łemkowskim. Wewnątrz zachowany wystrój cerkiewny. Najstarszym, a zarazem w całości zachowanym zabytkiem, jest rokokowy ikonostas z XVIII w. w typie ikonostasu karpackiego. Jego schemat sprowadza się do pięciu warstw ikon, w dolnej części rozdzielonych Wrotami Carskimi i Diakońskimi. Dolną część ikonostasu tworzą ikony główne (namiestne), kolejny rząd to prazdniki oraz mandylion, powyżej apostołowie, nad którymi znajdują się prorocy i ojcowie kościoła. Pośrodku, pomiędzy nimi znajduje się Chrystus Tronujący. W koronie ikonostasu są patriarchowie. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w latach 1945-47, cerkiew została przemianowana na kościół rzymskokatolicki.


  Cerkiew św. Dymitra w Złockiem

  Drewniana Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem powstała w latach 1867-72 w stylu zachodnio-łemkowskim. Wewnątrz klasycystyczno-rokokowy ikonostas z II połowy XIX w. oraz polichromia figuralno-ornamentalna z 1873 r. Trzy ołtarze boczne w stylu rokokowym z XIX w. Barokowy krucyfiks. Barokowo-ludowy obraz Chrystusa u słupa pochodzący z XVIII w. Ikona Ukrzyżowanie z 1875 r. oraz św. Cyryl i Metody z 1870 r. Chrzcielnica z 1963 r. Od 1951 roku kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

   

  Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce

  Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce (obecnie kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP) wzniesiona została prawdopodobnie w latach 1860–1864. Jest to budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, o ścianach pokrytych gontem. Do węższego od nawy prezbiterium przylega zakrystia, pod wieżą mieści się babiniec, przedsionek i zahata. Wewnątrz można zobaczyć ornamentalną polichromię z przeł. XIX i XX w. oraz ikonostas z pocz. XIX w o cechach rokokowych, w którym ikony – z wyjątkiem wrót carskich i diakońskich oraz ikony chramowej - przemalował w 1874 r. V. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl 

   

  Cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bereście

  Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Bereście (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy) powstała w 1842 r. Jest to cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej i pokrytych gontem ścianach. Polichromia figuralno-ornamentalna pochodzi z 1928 r. Kompletny klasycystyczny ikonostas został w XIX w. zestawiony z ikon z XVII i XVIII w., ołtarz główny z baldachimem i tabernakulum powstał w XIX w. W nawie znajdują się dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII w., w północnym słynąca łaskami ikona Opieki Bogurodzicy (Pokrow) z 1721 r. (przeniesiona z Izb). 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl 

   

  Cerkiew pw. św. Dymitra (obecnie kościół rektoralny św. Antoniego Padewskiego) w Boguszy 

  Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Boguszy (obecnie kościół rektoralny rzymskokatolicki św. Antoniego) datowana jest na 1858 r. Wzniesiona została w konstrukcji zrębowej, ściany pokryto gontem. Nad nawą zastosowano dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Polichromia na stropach i ścianach, imitująca klasycystyczną architekturę murowaną, została wykonana przez V. Zompha w 1873 r. Ikonostas z ok. 1670 r. z racji przeniesienia do wnętrza prezbiterium podzielony został na części - rząd proroków z krucyfiksem i przedstawieniami Matki Boskiej i św. Jana umieszczono na wschodniej ścianie nawy.

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl 

   

  Kościół pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Chomranicach

  Kościół Imienia Najświętszej Marii Panny w Chomranicach powstał w latach 1691–92. Ok. poł. XIX w. do prezbiterium dobudowano kaplicę Przemienienia Pańskiego. Jednolity gontowy dach dwuspadowy pokrywa nawę i węższe od niej, trójbocznie zamknięte prezbiterium. W zakrystii podziwiać można polichromię ornamentalną z 1767 r. Wyposażenie świątyni stanowią: ołtarze rokokowe z XVIII w., w kaplicy  - barokowy z XVII w, barokowa ambona oraz kamienna chrzcielnica z XVIII w. Ołtarz główny zdobi słynący łaskami obraz _Matki Boskiej Chomranickiej_. Po północno-wschodniej stronie kościoła znajduje się wolno stojąca *dzwonnica* z 1692 r. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl  

   

  Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi w Czyrnej

  Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi w Czyrnej (obecnie kościół rzymskokatolickip.w. Niepokalanego Serca NPM) powstała w latach 1893-94. Zbudowana w konstrukcjizrębowej, na planie krzyża, orientowana, trójdzielna. Ramiona boczne zamknięteprostokątnie, zwieńczone półkolistymi szczytami. Wieża izbicowa, oszalowana, zwieńczona gzymsem zegarowym i hełmem. Dach kalenicowy, kryty blachą z wieżyczkami nad nawą i prezbiterium, zwieńczonymi cebulastymi hełmami z latarniami. Wewnątrz ikonostas z początku XX w., ołtarzyk z XVII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, obok na ścianie rokokowa ikona św. Paraskewi z 2. poł. XVIII w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl   

   

  Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Dubnem

  Cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Dubnem (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem) z 1863 r. Jest to typowa cerkiew za-chodniołemkowska, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach pokrytych gontem. Cerkiew w układzie trójdzielnym, o węższym od nawy prezbiterium, nie posiada zakrystii. Wnętrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna z końca XIX w. Wyposażenie stanowi rokokowo-klasycystyczny ikonostas z przełomu XVIII i XIX w. (ikony są późniejsze). 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl   

   

  Plebania - muzeum parafialne w Grybowie

  Budynek plebani w Grybowie powstał w 1699 r. przy kościele drewnianym św. Bernardyna (kościół datowany na 1455 r. spłonął w czasie działań wojennych w styczniu 1945 r.). W 1. poł. XIX w. obiekt przekształcono w stylu klasycystycznym. Obecnie mieści się w nim dekanalne muzeum sztuki sakralnej. Plebania jest obiektem parterowym, na rzucie prostokąta, przed wejściem znajduje się ganek oparty na kolumnach. W muzeum eksponowane są obrazy gotyckie z kościoła św. Bernardyna, ikony cerkiewne oraz zabytki sztuki ludowej. Szczególnie cenne są: gotycki obraz Św. Zofii z córkami z 1460 r. oraz późnogotycki obraz Świętej Rodziny z 1500 r. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl   

   

  Cerkiew pw. św. Łukasza Ewangelisty w Jastrzębiku

  Cerkiew filialna greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty w Jastrzębiku zbudowana została w 1. poł. XIX w. Jest ona przykładem zachodniołemkowskiej architektury cerkiewnej o wydłużonym układzie trójdzielnym, ścianami w konstrukcji zrębowej i dachem pokrytym gontem. Wnętrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna z 1861 r. Wśród ikon prawie kompletnego barokowego ikonostasu znajduje się Chrystus Dobry Pasterz z 1775 r. Barokowo-klasycystyczny ołtarz główny pochodzi z 1. poł. XIX w, a dwa późnobarokowe ołtarze boczne z ok. poł. XIX w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl   

   

  Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Juście

  Kościół Narodzenia NMP na Przełęczy św. Justa (400 m n.p.m.) wzniesiono lub gruntownie odnowiono w XVII w., a powiększono w XVIII w. Legenda głosi, iż zbudowano go na miejscu pustelni św. Justa. Jest to niewielka budowa o konstrukcji zrębowej, oszalowana, pokryta dachem jednokalenicowym. Wewnątrz znajdują się stropy płaskie. Na barokowym ołtarzu głównym z XVII w. znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej tzw. Juściańskiej z XVII w. Ponadto wewnątrz świątyni oglądać można reprezentujący ludowy barok obraz Św. Justa z 1677 r. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl    

   

  Kościół pw. św. Wojciecha Biskupa w Kąclowej

  Kościół pomocniczy św. Wojciecha w Kąclowej powstał w latach 1926–29 według projektu Z. Mączeńskiego, który wzorował się na tradycyjnym budownictwie regionalnym. Niezależne dachy (nad nawą przyczółkowy, nad prezbiterium wielopołaciowy) pokryto blachą (pierwotnie były kryte gontem). Wewnątrz zastosowano częściowo strop płaski, a częściowo pozorne sklepienie kolebkowe. Eklektyczny ołtarz główny z 1960 r. jest dziełem J. Puchały. Widnieje w nim obraz _Ukrzyżowanie_ z tego samego okresu, wykonany przez Cz. Preisa. Wyposażenie stanowią również drewniana ambona i chrzcielnica z 1933 r. oraz organy datowane na 1793 r. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Królowej Górnej

  Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy w Królowej Górnej została wybudowana w 1815 r. Istnieje przypuszczenie, że wieża pochodzi z poprzedniej, XVIII-wiecznej świątyni stojącej na tym samym miejscu. Budowla mimo przekształceń zachowała typowe cechy świątyni zachodniołemkowskiej. Polichromia neobarokowa na stropach i ścianach pochodzi z pocz. XX w. (pośrodku stropu nad nawą przedstawienie Sądu Ostatecznego). W wyposażeniu znajduje się ikonostas z XIX w., ołtarz główny, składający się z XIX-wiecznej podstawy i XVIII-wiecznej nastawy (znajduje się w nim ikona Matki Boskiej Orantki), dwa boczne ołtarze z ikonami Św. św. Cyryla i Metodego oraz Św. św. Włodzimierza i Olgi. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krużlowej

  Kościół Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej zbudowano w 1520 r. z fundacji Jana Pieniążka. Pod koniec XVIII w. późnogotycki kościół przekształcono w stylu barokowym. Dwa późnogotyckie portale zwieńczone są łukami o wykroju w tzw. ośli grzbiet, natomiast kamienny portal do zakrystii – łukiem w kształcie ściętego trójliścia. Na stropie w nawie znajduje się gotycko-renesansowa polichromia z ok. 1520 r., zrekonstruowana w 1894 r. W kasetonach stropu w prezbiterium widnieją rzeźbione rozety. Ściany nawy i kaplicy pokrywa polichromia, wykonana w 1942 r. przez Józefa Dutkiewicza. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Obiekty uzdrowiskowe w Krynicy-Zdroju

  Najciekawsza zabudowa uzdrowiska Krynica Zdrój pochodzi z 2. poł. XIX w. – są to najczęściej okazałe drewniane wille, wzorowane na architekturze uzdrowisk alpejskich. Często nawiązują do tzw. stylu szwajcarskiego, ale zawierają także cechy rodzimego budownictwa. Najbardziej charakterystyczne elementy to m. in. obszerne ganki oparte na słupach i balkony z ozdobnymi balustradami. W późniejszym okresie w architekturze uzdrowiskowej Krynicy zaznaczyły się wpływy lokalnego budownictwa ludowego. Najstarszym obiektem zabudowy jest pijalnia „Słotwinka” znajdująca się w Parku Słowińskim. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Krynicy-Zdroju

  Kościół pomocniczy Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej powstał w 1863 r. jako pierwszy kościół zdrojowy (tzw. kaplica na „Dietlówce”). Świątynia została zaprojektowana przez architekta F. Księgarskiego w stylu barokowym. Zbudowano ją w konstrukcji zrębowej, na rzucie ośmiokąta połączonego z krzyżem greckim i pokryto gontowym dachem z latarnią. Wyposażenie kościoła stanowią dwa ołtarze z przełomu XIX i XX w. z obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej i Przemienienia Pańskiego. Przy świątyni znajduje się drewniany krzyż z 1910 r., upamiętniający 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Willa "Romanówka" - Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju 

  Willa „Romanówka” powstała w poł. XIX w. jako pensjonat wypoczynkowy. Funkcję tę pełniła do lat 70. XX w., a w 1994 r. otwarto w niej Muzeum Nikifora - Galerię Sztuki „Romanówka”, będące Oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Można w nim podziwiać obrazy Epifana Drowniaka - malarza prymitywisty znanego jako Nikifor Krynicki. Willa jest budynkiem eklektycznym, zbudowanym w tzw. stylu szwajcarskim. Na środku elewacji frontowej znajduje się szeroki podcień oparty na rzeźbionych słupach, nad którym widzimy okazałą facjatę z balkonem o ażurowanej balustradzie, zwieńczoną trójkątnym szczytem. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Krynicy-Zdroju Słotwinach 

  Cerkiew filialna greckokatolicka Opieki Bogurodzicy w Krynicy - Słotwinach (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Serca Pana Jezusa) pochodzi z lat 1887 – 88. Cerkiew zbudowana została w tradycji łemkowskiego budownictwa cerkiewnego, jednak mocno odbiega od klasycznego układu. Obecne wyposażenie świątyni, w większości przeniesione w latach 50. XX w. z kościoła parafialnego z części zdrojowej Krynicy, stanowią: ołtarz główny z obrazem Serca Jezusowego z 1898 r., boczne neorenesansowe ołtarze z końca XIX w. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego zachowały się tylko fragmenty ikonostasu. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Leluchowie 

  Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Dymitra w Leluchowie (obecnie kościół rektoralny rzymskokatolicki) powstała w 1861 r. Cerkiew łemkowska zbudowana została w konstrukcji zrębowej, a ściany pokryto gontem. Znajdująca się wewnątrz polichromia ornamentalna na stropach i ścianach pochodzi z pocz. XX w. Wyposażenie cerkwi stanowią: ikonostas (ściana z ikonami) rokokowo - klasycystyczny z 1895 r. autorstwa A. i M. Bogdańskich (niektóre ikony wykonał w 1873 r. V. Zomph), ołtarz główny z baldachimem z XIX w. oraz dwa ołtarze boczne. Przy cerkwi stoi nieduża dzwonnica z drewnianym zwieńczeniem. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu 

  Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu wzniesionazostała w 1810 r., W 1876 lub 1928 r. została przebudowana, m.in. poszerzono nawę orazdobudowano dwie zakrystie przy prezbiterium, przez co jej plan zbliżony został do krzyża greckiego. Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego. Ściany świątyni pobite są gontem. Dach jest nieregularny, kalenicowy, kryty blachą, zwieńczony niewielkimi blaszanymi baniami. Wnętrze nakryte jest płaskimi stropami. Ściany zdobi polichromia z 1935 r. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest neobarokowy ikonostas z przełomu XVIII/XIX w. oraz barokowe ołtarze boczne. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Miliku

  Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Miliku (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) powstała w 1813 r. na miejscu poprzedniej świątyni, zniszczonej przez powódź. Świątynię łemkowską wzniesiono w konstrukcji zrębowej, a ściany pokryto gontem. Polichromia ornamentalna wykonana została w 1930 r. Do wyposażenia należą: rokokowo-klasycystyczny ikonostas (ściana z ikonami) z 1806 r., ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (w północnej kaplicy), kilka ciekawych ikon na ścianach, m.in.: Pieta z XVIII w., Opłakiwanie Chrystusa z ok. 1700 r. oraz Trójca Święta. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej

  Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Matki Boskiej Częstochowskiej) została wzniesiona w XVIII lub w połowie XIX w. Jest to cerkiew łemkowska, w konstrukcji zrębowej. Polichromia figuralno-ornamentalna z lat 1960 – 64 jest dziełem Cz. Lenczowskiego i S. Kruczka. Ikonostas (ściana z ikonami) składa się z części górnej – barokowej oraz dolnej – późnoklasycystycznej; część środkowa ikonostasu przesłonięta została ołtarzem głównym o charakterze neogotyku ludowego z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (1956 r.). 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Mogilnie 

  Kościół parafialny św. Marcina w Mogilnie wzniesiono w 1765 r., prawdopodobnie z wykorzystaniem elementów wcześniej istniejącej świątyni, spalonej w 2. poł. XVI w. Wewnątrz budynku możemy podziwiać barokowe detale ciesielskie tj. portale o falistych nadprożach, parapet chóru muzycznego, a także gotycki krucyfiks z ok. 1400 r. Polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych z 1930 r. jest dziełem T. Terleckiego. Późnogotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego datowana jest na pocz. XVI w., a kamienna chrzcielnica renesansowa na połowę XVI w. W kościele zachowały się XVII - wieczne płyty nagrobne rodziny Rożnów. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. Św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej 

  Kościół św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej pochodzi najprawdopodobniej z 2. poł. XVI w. Układ wnętrza jest jednonawowy, z zamkniętym prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Kościół przykrywa jednolity dach dwuspadowy, pokryty blachą, na którego środku znajduje się wieżyczka. Świątynia wzniesiona została w konstrukcji zrębowej. Wewnątrz zobaczyć można pozorne sklepienie kolebkowe oraz znajdujące się w wyposażeniu kościoła: gotycki obraz św. Zofii z córkami z 1480 r., późnogotycki krucyfiks z XVI w. i późnorenesansowy ołtarz główny z XVII stulecia z barokowym obrazem św. Mikołaja. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Zabudowa w Muszynie 

  Zabudowa mieszczańska pochodzi głównie z XIX w. Niestety, zachowane obiekty są znacznie przekształcone w stosunku do stanu pierwotnego. Układ zabudowy składał się z domu mieszkalnego położonego szczytowo na linii zabudowy pierzei rynkowej albo ulicznej oraz obiektów gospodarczych w głębi. Domy o układach dwutraktowych miały sienie przejazdowe na skrajnych osiach. Domy stały blisko siebie, ale między nimi pozostawały wąskie przejścia, tzw. miedzuchy, w których zawieszano drewniane rynny, wspólne dla sąsiadujących domów, i wyprowadzano je daleko przed lico elewacji. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. św. Jana Ewangelisty w Muszynce

  Cerkiew filialna greckokatolicka św. Jana Ewangelisty w Muszynce (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) wzniesiona została w XVIII w. Poszczególne części cerkwi mają kształt kwadratu, prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, z zakrystią od północy. Polichromia ornamentalna pochodzi z przeł. XIX i XX w. Przy XVIII-wiecznym ikonostasie znajdują się dwa ołtarze boczne: południowy, późnobarokowy z końca XVII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz północny, rokokowy z XVIII w. z rzeźbami św. św. Piotra i Pawła oraz obrazem św. Barbary (według tradycji podarowanym przez konfederatów barskich). 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana w Piorunce

  Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Piorunce powstała w 1798 r. Jest to cerkiewłemkowska typu północno-zachodniego, orientowana, trójdzielna. Kwadratowe prezbiterium, nawa i babiniec są zrębowe, wieża izbicowa, obejmująca słupami babiniec. Ściany pobite są gontem, namiotowe dachy i wieńczące je baniaste hełmy blachą. Wnętrze ozdobione jest polichromią z 1930 roku. Ikonostas z przełomu XVII i XVIII w. jest prawie w całości oryginalny. Najciekawszym malowidłem w ikonostasie jest portret łemkowskiego pasterza na tle panoramy górskiej. Jest to rzadkość – sceny świeckie umieszczane były na ikonostasach wyjątkowo. W nawie dwa ołtarzyki boczne z początku XVIII w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu 

  Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu powstał w 1. poł. XVI w. Został poświęcony ok. 1540 r. Jest to kościół późnogotycki. Od zachodu do świątyni przylega barokowa wieża słupowo-ramowa o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą. Wnętrze świątyni nakryte jest kasetonowymi stropami płaskimi. Renesansowa polichromia figuralna z 1542 r. odkryta została w 1959 r. Na belce tęczowej umieszczona została późnogotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z 2. ćw. XVI w. Do zabytkowego wyposażenia kościoła należy też późnogotycka chrzcielnica kamienna z 1. poł. XVI w. oraz barokowa ambona z 2. poł. XVII w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Polanach 

  Cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Polanach (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem) pochodzi z 1820 r. Jest to kolejna cerkiew zachodniołemkowska, zbudowana w konstrukcji zrębowej, ze ścianami pokrytymi gontem. Polichromia architektoniczno-figuralna pochodzi z 1862 r.: na stropach widnieją sceny biblijne, na parapecie chóru – ze Starego Testamentu, nad ikonostasem rozciąga się malowany baldachim. Wyposażenie cerkiewne stanowi ikonostas z XIX w. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz z obrazem Piet z XVIII w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. św. Andrzeja w Polnej

  Kościół parafialny św. Andrzeja w Polnej powstał ok. poł. XVI w. Nawa i prezbiterium nakryta jednolitym dachem wielopołaciowym, nad starszą częścią kościoła. Prezbiterium zdobi renesansowa polichromia figuralna z poł. XVI w., odkryta w latach 1966–67. Malowidła przedstawiają sceny Męki Pańskiej oraz postaci świętych. Ołtarz główny i dwa boczne późnobarokowe pochodzą z XVIII w. W ołtarzu głównym umieszczono renesansowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. oraz barokowy Św. Andrzeja z XVIII w. Obok kościoła stoi murowana, trójprzelotowa dzwonnica parawanowa z XIX w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy 

  Kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy zbudowano w 1527 r. Jest to późnogotycka budowla wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo z listwowaniem. W świątyni zachowały się elementy bogatego, późnogotyckiego detalu architektonicznego z 1527 r. Obramienia okienne i portale zwieńczone są łukami o wykrojach w tzw. ośli grzbiet. Późnorenesansowa polichromia figuralna w prezbiterium pochodzi z końca XVI w. Składają się na nią cykle przedstawiające Mękę Pańską, legendę o św. Stanisławie Biskupie oraz postaci świętych. Dekoracja malarska w nawie wykonana została w 1904 r.

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Rożnowie

  Kościół św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Rożnowie pochodzi z 1662r., poświęcony w 1705 r. Dwudzielna bryła kościoła składa się z wielobocznie zamkniętego prezbiterium oraz szerszej nawy. Dach jest dwukalenicowy, kryty blachą, z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe, dekorowane współczesną polichromią. Na suficie chóru muzycznego zachowana polichromia z ok. 1688 roku. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się rzeźbiona grupa Ukrzyżowania z XVII wieku. W ołtarzach bocznych obrazy św. Wojciecha oraz Matki Boskiej Bolesnej. Cennym zabytkiem jest kamienna chrzcielnica z XVII/XVIII w. z drewnianą nakrywą z 1663 r. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Zabudowa w Starym Sączu

  Zachowana zabudowa drewniana w Starym Sączu pochodzi z poł. XIX w.  są to szerokofrontowe budynki o charakterze dworkowym oraz wolno stojące domy o charakterze wiejskim. Te ostatnie posiadają ciekawe bramy ze swoistym układem klepek na powierzchni odrzwi lub zdobieniem płycin. Zabudowę przyrynkową tworzą murowane domy mieszczańskie z końca XVIII w., zbudowane po pożarze miasta w 1795 r. Do najpiękniejszych należy „Dom na Dołkach” z XVII w., wzniesiony z kamienia i nakryty dachem podbitym gontem. Cennym obiektem drewnianym Starego Sącza jest Brama Szeklerska  dar Szeklerów z Siedmiogrodu dla Jana Pawła II z okazji kanonizacji św. Kingi. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Skansen pszczelarski w Stróżach

  Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika w Stróżach powstało w 2000 r. przy Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” z inicjatywy właścicieli gospodarstwa  Państwa Kasztelewicz. W zbiorach skansenu można obejrzeć m.in. sprzęt pszczelarski oraz ponad 100 uli rzeźbionych w różne figury. Są tutaj ule skrzynkowe (snozowe i ramowe), obserwacyjne, kłody, stojaki, a także słomiane kószki. Do najcenniejszych zabytków należy kłoda na pięć rodzin pszczelich z przeł. XVIII i XIX w., a osobliwością są ule afrykańskie. Biblioteka muzealna posiada zbiór publikacji dotyczących pszczelarstwa od XVII do XIX w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Tabaszowej

  Kościół św. Mikołaja w Tabaszowej został wzniesiony w 1753 r. w pobliskim Tęgoborzu, a na obecne miejsce, bardzo atrakcyjne widokowo, przeniesiono go w 1982 r., Jest to budowla konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo. Na szalunku ściany zamykającej prezbiterium namalowana została w 1 poł. XIX w. grupa Ukrzyżowania. Wnętrze przykryte jest stropami płaskimi. Ściany świątyni zdobi ornamentalno-figuralna polichromia z 1895 r. Rokokowe ołtarze pochodzą z XVIII stulecia. W ołtarzu głównym widnieje barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w. oraz pochodzący z końca XIX w. wizerunek św. Mikołaja. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu

  Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu (obecnie kościół cmentarny rzymskokatolicki) została zbudowana w 1743 r. Trójdzielna, zachodniołemkowska cerkiew o konstrukcji zrębowej ma ściany oszalowane i wzmocnione lisicami. Do nawy przy ikonostasie przylegają dwa charakterystyczne dla wschodniej architektury cerkiewnej pomieszczenia dla śpiewaków, tzw. kriłosy, które nigdzie indziej na Łemkowszczyźnie nie występują. Obecnie pełnią one funkcje kaplic bocznych. Polichromia figuralno-ornamentalna z 1938 r. nawiązuje tematycznie do obchodów jubileuszu 950-lecia Chrztu Rusi. Ikonostas późnobarokowy z XVIII w. jest zdekompletowany. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu

  Kościół parafialny św. św. Piotra i Pawła w Tyliczu ufundowany został w 1612 r. przez biskupa Piotra Tylickiego. Kościół wzniesiono w konstrukcji zrębowej, ściany oszalowano poziomo. Układ wnętrza jest jednonawowy, z węższym od nawy, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią po jego północnej stronie. Polichromia o motywach ornamentalnych i figuralnych została wykonana w 1960 r. przez K. Morwaya i K. Puchałę. W prezbiterium i przy nim znajdują się trzy rokokowe ołtarze z 2. poł. XVIII w., w tym ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (zwanej Tylicką) z przełomu XVI i XVII w. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Dwór w Wielogłowach

  Modrzewiowy dwór w Wielogłowach wzniesiono w XVII w. Jego ostatnia właścicielka  Maria Stuber  w 1958 r. przekazała obiekt Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które założyły w budynku klasztor, a w jego zachodniej części  kaplicę klasztorną z obrazem Matki Boskiej. Parterowy dwór wzniesiony w konstrukcji zrębowej na rzucie prostokąta ma ściany otynkowane i pomalowane. We wnętrzu dworku podczas prac malarskich odsłonięto fragmenty klasycystycznej polichromii. Zachowała się także część zabudowań dworskich w postaci XIX-wiecznych murowanych czworaków. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej

  Cerkiew parafialną greckokatolicką św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowano w 1821 r. Cerkiew swym trójdzielnym układem i zwieńczeniami nawiązuje do architektury łemkowskiej. Polichromia w tradycji barokowo-klasycystycznej została wykonana lub odnowiona w 1928 r. Na ścianach podziwiać można motywy architektoniczne, a na stropach figuralne sceny biblijne. W wyposażeniu znajdują się: ikonostas z 2. poł. XIX w., w prezbiterium XIX -wieczny ołtarz z baldachimem i tabernakulum. Teren otoczony jest kamiennym murem, w którym znajdują się trzy z pięciu zachowanych kaplic. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. Św. Heleny w Nowym Sączu

  Kościół cmentarny św. Heleny w Nowym Sączu zbudowany został w 1686 r. na dawnym przedmieściu Chełmiec Polski. Jego fundatorką była ksieni klasztoru Klarysek w Starym Sączu Helena Marchocka. Niewykluczone, że do budowy wykorzystano elementy poprzedniej świątyni z 1608 r., która została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. We wnętrzu zobaczymy renesansowo-barokowy ołtarz główny z barokowymi obrazami z 2. poł. XVII w. (Matka Boska Pocieszenia, Zwiastowanie, Św. Kinga, sceny z życia klarysek z sądeckiego zakonu) oraz renesansowymi z ok. 1580 r. (sceny Ukrzyżowania i Zmartwychwstania). 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Kościół pw. Św. Rocha w Nowy Sączu

  Kościół św. Rocha w Nowym Sączu powstał w latach 1595–1608 za sprawą norbertanów z Nowego Sącza. Nie jest wykluczone, że do jego budowy zostały wykorzystane elementy z poprzedniego kościoła, który wg tradycji ufundował w 1410 r. król Władysław Jagiełło, jako wotum za zwycięstwo grunwaldzkie. Wewnątrz świątyni podziwiać można stropy kasetonowe pokryte późnorenesansową polichromią, datowaną na pocz. XVII w. Późnorenesansowy ołtarz główny pochodzi z pocz. XVII w., znajduje się w nim barokowy obraz Św. Rocha z 2. poł. XVIII w. Inne cenne obrazy to Pieta i Adoracja św. Trójcy z 1. poł. XVIIw. 

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

  Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu

  Sądecki Park Etnograficzny to oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Na powierzchni ok. 10 ha prezentowana jest tu kultura ludowa wsi sądeckiej z XIX w. Na terenie Parku zgromadzono kilkadziesiąt obiektów, zgrupowanych w 4 głównych sektorach: Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków Nadpopradzkich. W centrum skansenu umieszczono dwór szlachecki z XVII w. przeniesiony z Rdzawy, wokół którego zobaczymy zespół budynków gospodarczych pochodzących z różnych miejscowości. W zespole architektury łemkowskiej najcenniejszym obiektem jest łemkowska cerkiew z 1786 r.

  źródło: www.drewniana.malopolska.pl     

   

   

  ___________________________________ 

  Więcej informacji na stronie http://www.drewniana.malopolska.pl/.

    wstecz

  Portal Powiatowy
  Wszystko o urzędzie

  PCZK

  System umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu
  sądecczyzna
  Oficjalne stanowiska Zarządu Powiatu
  Sprawy urzędowe
 • Informacje o przetargach
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Praca w Starostwie
 • Prawo
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Prawa Pacjenta
 • Informacje o powiecie nowosądeckim
  Serwis dla mieszkańców i turystów

  Serwis dla rolników

  Serwis dla przedsiębiorców

  Programy, granty

  Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej

  Patronaty Starosty Nowosądeckiego

  Wyróżnienia Starosty Nowosądeckiego

  Tablica ogłoszeń

  Geoportal

  Elektroniczna Hipoteka

  Ciekawe linki

  Samorząd:

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
  Konwent Starostów Województwa Małopolskiego
   
  Województwo Małopolskie
  Wrota Małopolski
   
  Związek Powiatów Polskich
  Urząd miasta Nowego Sącza
   
  Stowrzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  Inne:

  Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką
   
  5 powiatów
  Sądeckie. Zasmakuj w nas.
   
  Darmowy program PITY
  Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu
   
  Telewizja Turystyczna
  Sądeckie TV-T
   
  Telewizja Turystyczna
   

  Starostwo
  Piszą o nas
  archiwum 
  Starosta powiatowy Nowy Sącz
  Portal Powiatu Nowosądeckiego